Καλωσορίσατε στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα Διαχείρισης Έργων του UComE.

Το one-stop shop σας για τη δημιουργία ενός σχεδίου δράσης για το έργο σας για τη συμμετοχή της νεολαίας σας στην κοινότητα.
Ακολουθήστε τα βήματα για καλύτερο σχεδιασμό, ανάλυση και διαχείριση της δραστηριότητάς σας για τη συμμετοχή της νεολαίας στην κοινότητα!

Online Project Management Platform