Τα βήματα σε αυτή την πλατφόρμα θα βοηθήσουν τον εργαζόμενο στον τομέα της νεολαίας ή τον οργανισμό νεολαίας να καταγράφει και να δομεί την ιδέα τους, καθοδηγώντας τους ηλεκτρονικά στο να απαντήσουν στις ακόλουθες ερωτήσεις:

ΒΗΜΑ 1: Επιλέξτε ένα θέμα