De stappen op dit platform helpen de jongerenwerker of jongerenorganisatie bij het onder woorden brengen en structureren van hun idee door hen elektronisch te begeleiden bij het beantwoorden van de volgende vragen:

Stap 1: kies een thema